Beheer

Het beheer van de Martenatuin wordt uitgevoerd door de Stichting Martenatuin. De nadruk bij het beheer ligt bij het landschappelijke aspect van de tuin en de aanwezigheid van een rijke stinzenflora

Het eerste punt heeft betrekking op de architectonische indeling van de Martenatuin, de stijl van aanleggen. Dit komt tot uiting inde padenloop, het profiel van de grasperken, de plaatsing van de verschillende bomen en de  groepering van de heesters. De stijl heeft veel kenmerkende invloeden van de Engelse landschapsstijl

Het tweede punt betreft de stinzenflora. De stinzenflora bestaat voor het overgrote deel uit kruidachtige gewassen die door hun bloei in het vroege voorjaar heel beeldbepalend zijn. Omdat veel van de planten in de grasperken groeien vereist dit een goed uitgedacht maairegime. De grondbewerking van de borders en de bemesting van grasperken en borders wordt op de stinzenplanten aangepast.

Om ook in de zomer een visueel interessante tuin te hebben worden er zomerbloeiende planten en eenjarige perkbeplanting geplant.