Martenastins

Rond 1500 liet edelman Hessel van Martena de Martenastins bouwen. Hessel van Martena was een van de rijkste mannen van Friesland en een beschermeling van de Saksische overheersers.

Museum Martena
Museum Martena

De stins werd gebouwd in de vorm van een L met in de oksel van de L een traptoren die tevens toegang gaf tot het gebouw. Tot 1694 bewoonden nazaten van Hessel van Martena de stins. Daarna kocht burgemeester Suffridus Westerhuis de stins en liet de woning en de tuin aanpassen aan de mode van die tijd. Men kwam het Martenahuis niet meer binnen via de toren, zoals in de tijd van Hessel van Martena. Er kwam een trap met een bordes pal aan de straatkant. De brede voordeur gaf toegang tot de statige gang, de marmeren vloer en de muren en plafonds werden voorzien van bijzonder stucwerk. Ook de tuinzijde kreeg een bordes met brede deuren. Zó was het huis geschikt voor bewoning door de eerste burger van de stad.
Na 1894 werd de stins het onderkomen van de gemeente Franekeradeel dat hier tot in 1980 gevestigd bleef.
In 2006 kwam Museum Martena, het stadsmuseum van de stad Franeker, in de Martenastins.

Westerhuis Gasthuis

De vrouw van Westerhuis, Titia Bogarda, stichtte het gasthuis dat links aan het eind van de tuin gesitueerd is. Het gasthuis was bedoeld als huisvesting voor ‘godsvruchtige weduwen of bejaarde doghters’.

poortje Westerhuis Gasthuis
poortje Westerhuis Gasthuis
Hofje
Hofje
Hofje
Hofje