Geschiedenis

In 1694 kocht burgemeester Suffridus Westerhuis de Martenastins en de tuin voor 5250 gulden. Hij drukte meteen een duidelijk stempel op de inrichting van de tuin.

De 19de eeuwse geschiedschrijver Cannegieter beschreef de tuin als volgt:
“het uitgestrekte hof van het Martenahuis werd kunstig herschapen in eenen tuin van vermaak, met parterres en spiegelhagen, in den trant van den beroemden Franschen tuinaanlegger André Lenôtre”.

 Rond 1834 werd de tuin opnieuw aangepakt, er werd gekozen voor de stijl van de toen zeer bekende ontwerper Lucas Pieter Roodbaard. Wel werden bij de herinrichting de oude bomen gehandhaafd.